Witamy

Witamy i zapraszamy.

Miejsce konferencji

International School of Gdansk
80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29

Projekt „Podniesienie jakości pracy szkół białoruskich poprzez doskonalenie pracy nauczycieli
w sferze edukacji obywatelskiej i prodemokratycznej oraz w kształtowaniu postaw obywatelskich
i samorządowych w społeczeństwie białoruskim.”

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
Wspólne działania polsko-białoruskie.