Witamy

Witamy i zapraszamy.

Opis projektu

Projekt „Podniesienie jakości pracy szkół białoruskich poprzez doskonalenie pracy nauczycieli
w sferze edukacji obywatelskiej i prodemokratycznej oraz w kształtowaniu postaw obywatelskich i samorządowych w społeczeństwie białoruskim.”

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Wspólne działania polsko-białoruskie.

„Wspólne działania polsko-białoruskie 2013” jest projektem, którego celem jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem polskim i białoruskim. Nauczyciele obu krajów poprzez współpracę i wymiany doświadczeń wypracują materiały edukacyjne przydatne w prowadzeniu zajęć  młodzieżą.

Projekt „Podniesienie jakości pracy szkół białoruskich poprzez doskonalenie pracy nauczycieli
w sferze edukacji obywatelskiej i prodemokratycznej oraz w kształtowaniu postaw obywatelskich
i samorządowych w społeczeństwie białoruskim.”

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
Wspólne działania polsko-białoruskie.